Thường trực HĐND tỉnh làm việc với HĐND huyện Thuận Bắc

Ngày 9-9, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HĐND huyện Thuận Bắc về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2016-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu, nội dung của nghị quyết, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động HĐND. Công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành kỳ họp được đảm bảo chặt chẽ, phát huy tính dân chủ, trí tuệ tập thể khi tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động giám sát, khảo sát từng bước đi vào thực chất, đúng trọng tâm. Từ năm 2017 đến nay, Thường trực HĐND huyện Thuận Bắc đã tổ chức triển khai 31 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề trên lĩnh vực kinh tế-xã hội...

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với HĐND huyện Thuận Bắc. Ảnh: H.Lâm

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị HĐND huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp; đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với cơ quan chức năng, duy trì việc phân công đại biểu HĐND tiếp công dân theo quy định.