Ninh Phước: Diễn tập phòng thủ xã Phước Thuận năm 2019

Ban chỉ đạo diễn tập huyện Ninh Phước vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Thuận năm 2019.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phước Thuận gồm các nội dung: Chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. Thông qua tổ chức diễn tập nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của cấp ủy Đảng ở cơ sở; hoàn thiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chính quyền; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân; tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp cùng các lực lượng cấp trên giữ vững địa bàn khi có chiến tranh xảy ra.

Toàn cảnh Hội nghị diễn tập phòng thủ xã Phước Thuận năm 2019.