Họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 23-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) (23/8/1945 – 23/8/2019).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của LLVT tỉnh trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, từ đó ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, trong đó tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng, thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn và kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.