Bác Ái: Tập huấn Nâng cao năng lực dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019

Ngày 23-8, Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên nông thôn- Trung ương Đoàn tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019” cho 60 cán bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Bác Ái.

Tại đây, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu một số nội dung chủ yếu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; chủ trương chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; đồng thời, hướng dẫn quy trình rà soát biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo; các kỹ năng thúc đẩy phát triển cộng đồng dành cho cán bộ thôn, bản…

Toàn cảnh Tập huấn Nâng cao năng lực dành cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019.