Đảng ủy xã Phương Hải quan tâm chỉ đạo công tác tín dụng chính sách

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phương Hải (Ninh Hải) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần vào chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Xã Phương Hải, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và một số ngành nghề, dịch vụ khác. Hiện mức thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đạt 37,5 triệu đồng/người/năm, tăng 9,2 triệu đồng/người/năm so với năm 2016. Đây là những kết quả đáng khích lệ đối với địa phương còn nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa cho biết: Trước đây, câu chuyện về giảm nghèo là vấn đề còn nhiều trăn trở đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ thực tế trên, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, xem đây là “cần câu” giúp các hộ nghèo, đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, xã đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Nhờ đó đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay còn 3,48%.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Phương Hải. Ảnh: T.Q

Bám sát Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 67-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 01-CT/HU của Huyện ủy Ninh Hải, Đảng ủy xã Phương Hải đã chỉ đạo chính quyền, các hội, đoàn thể phối hợp với cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung có hiệu quả các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác và chất lượng của các Tổ tiết kiệm, vay vốn. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền xã dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã được biến thành các hành động cụ thể, như: Bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã; hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc, tạo điều kiện cho ngân hàng chính sách xã hội hằng tháng xuống giao dịch tại xã đảm bảo an toàn, phục vụ nhân dân thuận tiện, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp trong việc tổ chức hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. Do có sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của xã Phương Hải đã đi vào cuộc sống, tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã. Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã đến kịp thời, đúng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, dư nợ cho vay toàn xã đạt 34 tỷ đồng, với 1.230 lượt hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tỷ lệ thu lãi cho vay đạt 100%, không để phát sinh nợ quá hạn; tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm tại Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 99%, số dư tiết kiệm đạt 8,3% trên tổng dư nợ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hòa cho biết thêm: Thời gian tới, xã Phương Hải sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách theo Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao chất lượng kênh tín dụng chính sách từ đó tạo đòn bẩy kinh tế, kích thích hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên, làm quen dần với nền sản xuất hàng hóa, tạo nguồn thu cải thiện đời sống gia đình. Đồng thời định hướng, giúp đỡ các hộ vay sử dụng vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế của địa phương.