Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý III - 2019

Ngày 20-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý III - 2019 cho cán bộ hội phụ nữ các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Chuyên đề “Tình hình biển Đông”, “Âm mưu của Trung Quốc và chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến biển, đảo”. Thông qua hội nghị giúp đội ngũ cán bộ hội nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò, nhiệm vụ của tổ chức hội, cán bộ hội trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo cho phụ nữ, hội viên ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên quý III - 2019.Ảnh: U.Thu

* Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về hôn nhân- gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Qua hội nghị, giúp cán bộ hội nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến các lĩnh vực này, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.