Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khoá 54

Ngày 23-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khoá 54

Tham gia lớp học có 70 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn thuộc các đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khoá học, có 69 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi. Qua khoá học nhằm giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình công tác. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 6 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn khoá. 

Ban Giám hiệu nhà trường tặng giấy khen cho các học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khoá.