Tập huấn truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh

Nằm trong khuôn khổ Đề án “Ứng dụng tem điện tử thông minh trong việc truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận”, ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông Smart Life tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng nhật ký sản xuất và phương pháp quản lý tem truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh.

Tham dự có 50 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu 12 nhãn hiệu chứng nhận, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, học viên được nghe giới thiệu hệ thống tem điện tử thông minh Smart Life, hướng dẫn và sử dụng phần mềm ứng dụng nhật ký điện tử Smart Note; quy trình tạo đối tượng sản xuất, thông tin nhật ký mùa vụ, thu hoạch và xuất kho đối với các sản phẩm đặc thù…

Đại diện Công ty Cổ phần công nghệ và Truyền thông Smart Life giới thiệu hệ thống tem điện tử thông minh.