Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Sẵn sàng vào năm học mới 2019-2020

Đến thời điểm này, 65 điểm trường học trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã sẵn sàng mọi điều kiện cho năm học mới 2019-2020.

Trong năm học mới 2019-2020, thành phố có khoảng 37.000 học sinh/1.151 lớp (tăng 774 học sinh và tăng 4 lớp và tăng so với năm học 2018 – 2019). Cụ thể, bậc học mầm non có 9.547 cháu/353 lớp, tăng 223 cháu/9 lớp; trong đó trẻ 5 tuổi là 3.155 cháu, giảm 50 cháu/2 lớp. Ở bậc tiểu học có 16.249 học sinh/519 lớp, tăng 231 học sinh và tăng 4 lớp; trong đó lớp 1: 3.522 học sinh/112 lớp; giảm 456 học sinh và giảm 11 lớp; bậc THCS: 11.373 học sinh/279 lớp, tăng 320 học sinh và giảm 9 lớp, trong đó lớp 6: 2.953 học sinh/70 lớp, giảm 6 lớp. Dự kiến có 2.000 học sinh tiểu học/65 lớp tổ chức lớp học chương trình 2 buổi/ngày, giảm 3.126 học sinh và 109 lớp so năm học trước.

Trường TH Mỹ Hương được đầu tư nâng cấp, tu sửa khang trang sẵn sàng cho năm học mới 2019-2020.

Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng dạy và học, ngay sau khi kết thúc năm học 2018-2019, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực tu sửa trường lớp, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học... Từ nguồn kinh phí xây dựng tập trung của tỉnh và nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, thành phố đã xây dựng mới 6 phòng học Trường TH Phú Thọ; đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất … với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí tự chủ, học phí, các trường công lập đã đầu tư gần 6 tỷ nâng cấp trường lớp học và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho năm học mới… Việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: sắp xếp, bố trí lại cán bộ, giáo viên để bảo đảm đúng tỷ lệ theo đúng quy định của từng cấp học; cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, công tác quản lý… được thành phố quan tâm thực hiện. Trong năm học 2019-2020, thành phố có tổng số 1.621 giáo viên, trong đó có 1.365 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, dự kiến trong năm học mới 2019-2020, thành phố sáp nhập 2 trường mẫu giáo: Thành Hải và Đài Sơn thành trường mẫu giáo Vàng Anh; Trường Tiểu học Bảo An 3 sáp nhập vào Trường TH Bảo An 2 thành Trường TH Bảo An 2.

Đồng chí Trần Thị Hường, Quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố cho biết: Năm học mới 2019-2020, nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT thành phố là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; tích cực khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS….

Tuy nhiên, hiện ngành GD&ĐT thành phố cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo các quy định của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, thì trong năm học mới này, ở bậc học mầm non, thành phố vẫn còn thiếu 82 biên chế (trong đó cán bộ quản lý: 5 người, giáo viên: 74 người, nhân viên: 3 người); ở bậc tiểu học thiếu 54 biên chế (1 cán bộ quản lý, 32 giáo viên và 21 nhân viên); cấp THCS thiếu 9 biên chế (6 giáo viên, 3 nhân viên). Nếu thực hiện thu hồi biên chế năm 2019 theo Quyết định 1540/QĐ-UBND, ngày 20-9-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015-2030 trên địan bàn tỉnh thì đối với cấp mầm non và tiểu học bắt buộc phải giảm số học sinh, giảm số lớp học 2 buổi/ ngày đối với cấp tiểu học cũng sẽ không đủ giáo viên để bố trí cho các lớp mầm non 5 tuổi (2,2 giáo viên/lớp) theo quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Điều nay dẫn đến việc nhiều trường không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đề ra cho giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố rất mong Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đối chiếu với các văn bản hiện hành của Trung ương để tham mưu UBND tỉnh có kế hoạch, lộ trình thu hồi biên chế phù hợp, góp phần để ngành GD&ĐT thành phố thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, cũng như các năm tiếp theo.