Ngành Ngân hàng sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 19-7, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động điều hành chính sách tiền tệ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và triển khai công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các chủ trương, chính sách chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh liên quan đến tiền tệ, ngân hàng được quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời. Huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến 30-6-2019, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 14.427 tỷ đồng, tăng 2.280 tỷ đồng so với cùng kỳ; tổng doanh số cho vay đạt 22.191 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 6-2019 đạt 22.876 tỷ đồng, tăng 3.608 tỷ đồng (tăng 18,72%) so với cùng kỳ; doanh số thu nợ đạt 20.109 tỷ đồng, tăng 11,1%. Các chương trình cho vay theo cơ chế, chính sách của Chính phủ, chương trình trọng điểm của tỉnh đạt hiệu quả.

Ngành Ngân hàng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: V.Thanh

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh xác định: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, giám sát các Tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động và cho vay. Thực hiện kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp theo hướng đi sâu vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng gắn với sử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường tiền tệ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ hành chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

Tại hội nghị, Khối thi đua các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã phát động công tác thi đua đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn ngành, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận cao, lao động giỏi, để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.