Đưa cơ giới hóa vào canh tác cây mía

Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang vừa tổ chức Hội thảo đầu bờ “Cơ giới hóa - bón phân 4 đúng” trên cây mía tại các vùng đầu tư trên địa bàn các xã Quảng Sơn, Mỹ Sơn (Ninh Sơn).

Tại hội thảo, ngoài được hướng dẫn về các phương pháp bón phân đúng cách, đúng thời điểm, hợp lý để tiết kiệm chi phí đầu tư phân; nông dân còn được Công ty trực tiếp trình diễn quá trình sử dụng máy cày vòng ra kết hợp bón phân trên cùng một diện tích canh tác. Đây là một trong những giải pháp giúp tiết kiệm khoảng 30% chi phí cho nông dân so với phương án cày, bỏ phân theo truyền thống trong giai đoạn cây mía bước vào tháng tuổi thứ 2.

Nhân viên nhà máy đường Phan Rang trình diễn máy cày vòng ra kết hợp bỏ phân trên cây mía.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần đường Biên Hòa - Phan Rang, trước tình hình khó khăn của ngành mía đường hiện nay, đơn vị đang nỗ lực từng bước đưa cơ giới hóa vào hỗ trợ cho nông dân ở các khâu đầu vào trong canh tác, với mục tiêu cùng với nông dân ổn định lại vùng nguyên liệu mía trọng điểm Ninh Sơn sau hai mùa bị thu hẹp diện tích.