Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bảo An tập trung tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vận động người dân đóng góp “Quỹ vì người nghèo” hơn 30 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm, cấp phát 2.679 suất quà, trị giá hơn 176 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động trong Nhân dân quyên góp hỗ trợ 17 gia đình có người thân qua đời có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 24,5 triệu đồng và 05 áo quan. Tuyên truyền người dân kinh doanh đảm bảo quy định về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ phường Bảo An đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Công an phường về “Đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và phong trào ''Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư''; phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019…