Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 2 và 3-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng; có 280 đại biểu chính thức đã được Đại hội Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh bầu, chỉ định làm đại biểu chính thức dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng; phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Có 100% khu dân cư thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hằng năm. Phấn đấu trên 90% số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 80% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá, 100% khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư. Phấn đấu vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đạt trên 15 tỷ đồng/năm, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động được 12 tỷ đồng/năm để tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát biểu chào mừng Đại hội. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí  biểu dương những kết quả cũng như những đóng góp tích cực, quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt vai trò là cầu nối để xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Mặt trận các cấp phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ứng dụng khoa hoc công nghệ; các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong giai đoạn mới.

Các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 84 thành viên; hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 6 đại biểu. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đã bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.