Mặt trận các cấp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Tính từ khi phát động vào cuối tháng 11-2015, đến nay Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có hơn 3 năm triển khai thực hiện.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong việc vận động nhân dân, trong đó điểm nhấn là đã tập trung phát động và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM phù hợp với điều kiện, đặc điểm của mỗi địa phương trong tỉnh.

Đến các miền quê trong tỉnh hôm nay, chúng tôi ghi nhận phong trào thi đua thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, qua đó đã tác động to lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy nguồn lực, sáng tạo, tinh thần tự quản của người dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; tích cực phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự xã hội và an toàn giao thông. Ở từng khu dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình, nhiều cách làm hay, góp phần làm phong phú thêm bức tranh thành quả thực hiện cuộc vận động. Tiêu biểu có phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, được các tổ chức triển khai với nhiều hình thức thiết thực như xoay vòng vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình với hơn 48,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi gần 28.000 lượt ngày công lao động.

Mặt trận xã Phước Nam (Thuận Nam) vận động nhân dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Văn Nỷ

Trong lĩnh vực sản xuất, Mặt trận các cấp vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng 7.236 ha mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, thực hiện chương trình tưới nước tiết kiệm của Hội Nông dân 348 ha, chuyển đổi 1.583 ha đất kém phát triển sang trồng cây khác. Ngoài diện tích 2.367 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn ở huyện Ninh Phước (trong đó 2.276 ha trên cây lúa), các xã đã xây dựng 308,8 ha vườn rau sạch, cây ăn trái theo hướng VietGAP (trồng nho, táo, măng tây xanh, nha đam…), duy trì 6 trang trại nuôi gà, heo, cừu, bò tập trung quy mô từ 600 - 2.000 con; ứng dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống (dệt thổ cẩm Mỹ nghiệp, gốm Bàu trúc, gỗ mỹ nghệ Quảng Sơn; nỏ, gùi trong đồng bào Raglai…). Đáng chú ý đã vận động 15.489 người tham gia các lớp học nghề ngắn hạn và 2.258 người tham gia học nghề dài hạn; giải quyết việc làm cho 32.572 lao động, xuất khẩu được 250 lao động đi nước ngoài làm việc…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 2%.

Qua hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân ở các khu dân cư tự nguyện đóng góp trên 49 tỷ đồng, hiến 20.000 m2 đất và hàng hàng trăm ngàn m3 đất, đá, vật tư các loại để bê tông hoá 1.098 km kênh mương nội đồng, 52 km đường giao thông nông thôn, làm 5 chiếc cầu qua suối, bắt 1.573 đèn chiếu sáng Chương trình “Thắp sáng đường quê” do các tổ chức thành viên phối hợp phát động. Phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tự dẫn 1,25 km đường dây điện hạ áp phục vụ sản xuất; đóng góp xây mới 134 m2 phòng học; sửa chữa 3 trường học; nâng cấp 8 công trình nhà văn hoá, 1 trạm y tế… Đến nay toàn tỉnh có 77,6% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, có 20/47 xã được công nhận xã nông thôn mới, 12/18 phường, thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị” và 398/402 khu dân cư đã xây dựng được quy ước, hương ước.

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, tôn trọng và phát huy mối quan hệ “tình làng, nghĩa xóm”. Qua phong trào, đã xuất hiện 54 tập thể, 67 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng. Cũng thông qua cuộc vận động này, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ đều tập trung hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất hơn.

Từ kinh nghiệm những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường các hoạt động giám sát quá trình triển khai và thực hiện Chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa, phát huy nội lực và huy động công sức, cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới; góp phần hoàn thành các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới.