Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 24-5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019). Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Qua 5 năm (2014-2019) thực hiện Cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và quần chúng. Đại đa số CB, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, có tác dụng cổ vũ phát triển phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Triển khai phương hướng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” những năm tiếp theo, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết Trung ương (khóa XII) của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao nhận thức của CB, ĐV và quần chúng về ý nghĩa, nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đao hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương kết quả thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua của BĐBP tỉnh. Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thường xuyên, liên tục, đạt kết quả thực chất. Tiếp tục có kế hoạch biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lực lượng BĐBP, đồng thời quan tâm làm tốt công tác CB, công tác tổ chức xây dựng đảng.

Dịp này Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân điển hình qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018 cho 4 tập thể; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tham gia cứu hộ tàu nước ngoài, 1 tập thể và 2 cá nhân trong công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn.