Bác Ái đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tại huyện Bác Ái, nhiều mô hình, điển hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhân rộng, góp phần vào sự ổn định, phát triển của quê hương.

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã thực hiện nghiêm túc, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ. Hằng năm, Huyện ủy đã kịp thời tổ chức các đợt học tập, quán triệt về Chỉ thị 05 theo các chuyên đề cụ thể; trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có kế hoạch về học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên tinh thần đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể nghiêm túc thực hiện, gắn với việc đăng ký học tập làm theo Bác. Đến nay, đã có 1.380 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo. Từ đó liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn huyện.

Học tập và làm theo Bác, nhiều hộ nông dân xã Phước Hòa (Bác Ái)
đã chuyển đổi sang trồng cây tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trước những vấn đề trên Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Nhờ vậy đã hạn chế các tệ nạn xã hội, các tiêu cực; chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm trên 6%.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tiêu biểu như Chi hội Nông dân thôn Ma Ty (xã Phước Tân), thôn Ha Lá Hạ, Ma Rớ (xã Phước Thành) đã vận động được hội viên giữ vệ sinh môi trường nông thôn, gây quỹ tương trợ nông dân, hỗ trợ giống bò cho hội viên nuôi rẽ, cải thiện kinh tế gia đình bằng những việc làm thiết thực như trồng rau tại vườn nhà và buôn bán nhỏ. Hội nông dân xã Phước Bình thành lập tổ hợp tác giúp nông dân kết nối thị trường tiêu thụ nông sản. Cá nhân tiêu biểu có hộ ông Pi Năng Manh, thôn Đá Bàn, hộ Pi Năng Hiêu, thôn Suối Rua mạnh dạn đầu tư trồng hàng chục héc-ta mỳ, mỗi năm thu hoạch hơn 300 triệu đồng; hộ ông Mai Văn Giác đào ao nuôi cá, áp dụng tưới nước tiết kiệm cho cây trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất... Hay trong Hội Cựu chiến binh có ông Katơr Văn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Trung, gương mẫu trong công tác hội, tích cực vận động nhân dân lao động sản xuất, tham gia hòa giải hiệu quả các mâu thuẫn, vướng mắc tại cơ sở...

Đồng chí Mẫu Thái Phương, cho biết thêm: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở huyện vùng cao Bác Ái còn có những hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy cơ sở triển khai học tập chuyên đề còn chậm, chưa sát thực; công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình chưa được thường xuyên, sâu rộng; các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, chưa có nhiều nội dung thiết thực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên…

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo Bác đến nay đã thực sự lan tỏa làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua những việc làm cụ thể, phù hợp, hiệu quả, việc học và làm theo Bác đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện vùng cao Bác Ái.