Phụ nữ Ninh Thuận học và làm theo Bác theo hướng thiết thực, hiệu quả

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ (CBHVPN) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của chị em và xây dựng hình ảnh phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đây thực sự là động lực để các cấp hội xây dựng, phát triển tổ chức, phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới.

Gắn với phong trào Hội

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến CBHVPN. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo 100% các huyện, thành hội tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới toàn thể CBHVPN phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ công tác Hội và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của Hội. Thông qua công tác tuyên truyền, CBHVPN trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 11 lớp tập huấn quán triệt nội dung và hướng dẫn cách thức triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW cho 510 cán bộ hội cơ sở. Hội LHPN các cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, truyền thông rộng rãi đến CBHVPN về việc học tập và làm theo gương Bác gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của phụ nữ trong học tập, lao động và công tác.

Cán bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tích cực nghiên cứu,
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Ảnh: VM

Các cấp Hội đã bổ sung tiêu chí thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, hội viên theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Trong đó, đặt ra tiêu chuẩn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với cơ quan chuyên trách, CBHVPN. Cụ thể: Đối với cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp tập trung thực hiện cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, sát thực tế; coi trọng xác định nhu cầu hội viên phụ nữ, lựa chọn hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Đối với cán bộ Hội các cấp chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm đang” gắn với 5 chuẩn mực người cán bộ Hội, quy chế nêu gương của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt... Đối với hội viên, phụ nữ tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giáo dục ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ con, cháu trong gia đình, tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh...

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Tiếp tục đẩy mạnh việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các cấp Hội xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới mang tính sáng tạo và hiệu quả. Trên cơ sở đó các đơn vị, cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động, lựa chọn xây dựng nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như: các mô hình về bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp; trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm mùa xuân”… tại 7/7 huyện, thành phố; mô hình “Sưu tầm các mẩu chuyện về Bác trong sinh hoạt”, lớp học tình thương… của Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; mô hình “nhóm tương trợ”, CLB “Vòng tay nhân ái”, mô hình Chiếc móc khóa in logo với nội dung 8 tiêu chí của “5 không, 3 sạch” bán cho hội viên phụ nữ, mục đích vừa tuyên truyền cuộc vận động, vừa gây quỹ để xây nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… của huyện Ninh Phước; mô hình “Ống tre Bác Hồ” của huyện Thuận Nam; mô hình “Ngày thứ 7 vì dân” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh; mô hình “trồng rau sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh… Các hoạt động tiết kiệm được các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đến nay đã tiết kiệm được gần 1,3 tỷ đồng để giúp cho 646 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Qua 03 năm, các cấp Hội đã giới thiệu 182 tập thể và cá nhân điển hình để tuyên truyền, nhân rộng, nổi bật là các mô hình “làm theo” Bác, các mô hình nhân đạo từ thiện, vượt khó vươn lên thoát nghèo...

Thông qua các mô hình đã gắn kết thành viên, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều CBHVPN, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống.

Bà Phan Thị Ngân Hạnh, Phó Chủ tịch LHPN tỉnh, cho biết: Thành công của Hội LHPN tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đã chú trọng lồng ghép các chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi, tổ hội, phát động hội viên thực hiện học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế. Qua việc tuyên truyền, triển khai học tập các chuyên đề, quán triệt các quan điểm của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, thực hành tiết kiệm trong CBHVPN, trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó tổ chức Hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt.