Triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019

Ngày 15-5, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè (HĐH) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo đó, hoạt động hè năm 2019 được triển khai từ ngày 1-6 đến ngày 31-7 trên quy mô toàn tỉnh, với các nội dung chính, gồm: Tuyên truyền, giáo dục thanh-thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, ôn tập hè cho thanh-thiếu nhi; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng và phong trào “Vì đàn em thân yêu”.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự quan tâm, tổ chức hoạt động hè phục vụ thanh-thiếu nhi của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Để HĐH năm 2019 được triển khai đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BCĐ HĐH các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành và từng thành viên BCĐ cấp tỉnh cần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong tổ chức các HĐH cho thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa, thu hút nguồn lực hỗ trợ công tác chăm sóc mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em; tăng cường phối hợp với Đoàn Thanh niên triển khai nhiệm vụ một cách chủ động, đồng bộ và hiệu quả. Trong tổ chức các HĐH cần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt hè theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả; phấn đấu mỗi tổ chức cơ sở đoàn, mỗi sở, ban, ngành có hoạt động hè thiết thực. Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hè. Đồng chí cũng chỉ đạo Tỉnh đoàn sớm tham mưu chi tiết các HĐH năm 2019 để có sự chuẩn bị về nguồn lực từ ngân sách địa phương cũng như vận động xã hội hóa để triển khai HĐH trên địa bàn tỉnh một cách rộng khắp và đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè.