Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 7 và 8-5, tại Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho 105 đại biểu là người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, cung cấp thông tin nội dung 4 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan và cung cấp thông tin cơ bản về đời sống, kinh tế- xã hội các dân tộc thiểu số Việt Nam; các chính sách dân tộc hiện hành và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS; tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực hiện chính sách dân tộc và công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho Người có uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: X.Nguyên