Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giao ban công tác Tuyên giáo quý I-2019

(NTO) Ngày 12-4, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I-2019 để nghe phản ảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, công tác trong quý và triển khai nhiệm vụ công tác quý II.

Trong quý I, ngành Tuyên giáo và các sở, ngành trong khối tuyên giáo đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc mở được 71 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 7.345 lượt học viên.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý II, Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định toàn ngành tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của các cấp, ngành trong quý II; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị diễn ra trong quý và tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền các dự án tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư, các nhóm ngành trụ cột của tỉnh; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm; các khâu đột phá về kinh tế biển, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.