UBND huyện Bác Ái: Tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp

* Ngày 9-1, UBND huyện Bác Ái tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) 2 cấp (huyện và xã), nhằm đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Bác Ái họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp.

Để thực hiện có hiệu quả việc gọi, khám tuyển công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao, huyện Bác Ái chỉ đạo tiến hành công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019. Đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã hoàn thành công tác thực lực, khám sức khỏe tuyển chọn được 59 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ; hoàn thiện hồ sơ công dân trúng tuyển NVQS để chốt quân số cho các đơn vị nhận quân, gồm: Trung đoàn BB896 và Trung đoàn BB95/fBB2. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện tốt các bước theo quy trình, bảo đảm công khai, kịp thời, đầy đủ các yếu tố theo quy định.