Thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

(NTO) Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và hoạt động hiệu quả của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Là cơ quan thường trực HĐNVQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu giao. HĐNVQS các huyện, thành phố đã thực hiện đúng nội dung, quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thường xuyên kiểm tra nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo HĐNVQS tiến hành kiểm tra, xét duyệt thực lực đúng quy định. Căn cứ vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các địa phương đã xây dựng kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, triển khai thực hiện từng bước có nền nếp. Phát huy vai trò của tổ An ninh tự quản, các thành viên Ban quản lý thôn, khu phố tổ chức phân loại từng đối tượng miễn, hoãn trước khi trình HĐNVQS sự xét tuyển theo quy định. Một số địa phương tại Tp.Phan Rang Tháp Chàm đã trực tiếp đến tận nhà thanh niên để tổ chức đăng ký. Sở Y tế cũng đã đầu tư một số trang thiết bị như máy đo thị lực, điện tim, tạo điều kiện cho các đoàn khám kết luận được chính xác; đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trước khi khám sức khỏe nên chất lượng khám đạt kết quả tốt. Qua kết quả công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, có 1.424 thanh niên trong tổng số 3.874 trường hợp được điều khám đạt sức khỏe. Chất lượng tân binh ngày càng cao, trong số 1.000 chỉ tiêu quân giao cho các đơn vị, có 52,4% thanh niên đạt sức khỏe loại I và II, có 45,3% thanh niên có trình độ văn hóa từ cấp III trở lên, có 58 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Khám sức khỏe cho thanh niên thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) phục vụ công tác
tuyển quân năm 2019. Ảnh: Sơn Ngọc

Theo đánh giá của HĐNVQS tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa được sâu rộng và thường xuyên. Có địa phương khi xây dựng nghị quyết, kế hoạch chưa bám vào văn bản mới để tổ chức triển khai thực hiện; việc tổ chức đăng ký chưa chặt chẽ, còn thiếu sót, miễn, hoãn chưa đúng đối tượng. Sau giao quân, vẫn phát hiện các trường hợp không đảm bảo sức khỏe bị loại, phải đổi bù… do đó cần rút kinh nghiệm, khắc phục để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Chính phủ tiếp tục giao cho tỉnh ta chỉ tiêu tuyển chọn 1.000 thanh niên, nhập ngũ vào đầu năm 2019. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hành Quyết định số 392/QĐ-UBND, ngày 26 - 11 - 2018 về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các huyện thành phố. Cụ thể: Tp Phan Rang-Tháp Chàm 230 quân, Ninh Phước 230 quân, Ninh Hải 155 quân, Ninh Sơn 140, Thuận Nam 110 quân, Thuận Bắc 80 quân và huyện Bác Ái 35 quân. Căn cứ các chỉ tiêu giao, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cam kết thi đua, phấn đấu đạt hiệu quả đề ra.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, thực hiện việc giao quân đạt chỉ tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu tuyển chọn, các tiêu chuẩn văn hóa, sức khỏe, chính trị, đạo đức của công nhân nhập ngũ. Thực hiện theo các quy trình, quy định, độ tuổi gọi nhập ngũ đối với công dân; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện tốt phương thức “địa phương làm tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó”, tránh sai sót trong quá trình tuyển chọn. Trên cơ sở đó phải quản lý tốt số khám đạt sức khỏe, rà soát nắm chắc tình hình tư tưởng của gia đình và thanh niên, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đào, bỏ ngũ sau giao quân. Mặt khác, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, quan tâm động viên kịp thời những cá nhân, gia đình chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định đối với những trường hợp cố tình vi phạm.