Mặt trận phường Đông Hải vận động nhân dân đoàn kết xây dựng địa phương theo hướng “đô thị văn minh”

Là phường ven biển, Đông Hải (Tp Phan Rang-Tháp Chàm) có diện tích tự nhiên 219,18 ha và có bờ biển dài trên 4,5 km. Toàn phường có 11 khu phố và 1 thôn với gần 24.000 nhân khẩu (5.763 hộ) sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy-hải sản.

Trong nhiệm kỳ qua (2013-2018), dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, cán bộ và nhân dân phường Đông Hải đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phát huy nội lực tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhân dân khu phố 6, phường Đông Hải tích cực hưởng ứng
các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Ảnh: B.Thương

Theo đồng chí Hồ Sỹ Quyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải, trong thời gian qua, các chương trình, nội dung hoạt động của Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã được đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành các phong trào thi đua sôi nổi, có hiệu quả. Tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tiếp đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của MTTQ Việt Nam… Đặc biệt từ năm 2016 đến nay, qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được hình thành và phát triển ở khu dân cư như: Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; “Khu dân cư và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”; “Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ”; “Tiếng kẻng an ninh”.

Thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, công tác vận động chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, hộ gia đình nghèo được Mặt trận phường hết sức quan tâm, tính từ năm 2013 đến năm 2018, toàn phường đã vận động được 336,236 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo”. Cùng với sự hỗ trợ của “Quỹ vì người nghèo” cấp trên, đóng góp của dòng tộc và cộng đồng dân cư, “Quỹ vì người nghèo” phường đã xây dựng 29 căn nhà và sửa chữa 5 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng 2 nhà tránh trú bão. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo và các hộ gia đình nghèo. Riêng trong năm nay, từ nguồn “Quỹ vì người nghèo” của thành phố và của phường, Mặt trận phường đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, qua đó đã giúp cho 3 hộ thiếu hụt tiêu chí về nhà ở được thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Huỳnh Điểu, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường cho biết: “Các chương trình phối hợp, liên tịch với các ngành trên các lĩnh vực luôn được Mặt trận phường và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện”. Đơn cử phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, Mặt trận phường đã phối hợp với Công an và các đoàn thể thành viên xây dựng được 92 Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự; phân công quản lý giáo dục cảm hóa 54 thanh-thiếu niên tại cộng đồng dân cư; củng cố, kiện toàn lực lượng Ban bảo vệ dân phố với 60 thành viên và Đội Dân phòng với 14 thành viên; xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại khu phố 3 có 43 thành viên; xây dựng 16 tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ, với 183 thuyền viên hoạt động có hiệu quả. Hay như trong công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng được 12 tổ hòa giải ở thôn, khu phố với 36 hòa giải viên. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải đã tham gia giải quyết 247 vụ việc, trong đó hòa giải thành 215 vụ (đạt 87%). Qua công tác hòa giải đã khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của công dân, hàn gắn tình đoàn kết xóm làng và hôn nhân gia đình, góp phần giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất việc tranh chấp dẫn đến khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp.

Phát huy kết quả đạt được, theo đồng chí Huỳnh Điểu, trong thời gian tới, Mặt trận phường Đông Hải và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Theo đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt là triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động “Quỹ vì người nghèo”; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.