“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” khu dân cư ở thôn Thái An

(NTO) Ngày 7-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Trong năm 2018, cộng đồng dân cư thôn Thái An đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm số hộ nghèo giảm 10 hộ, tỷ lệ hộ có kinh tế ổn định hằng năm đều tăng; phong trào giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình khó khăn, neo đơn được cộng đồng dân cư quan tâm, giúp đỡ; gia đình văn hóa được công nhận năm sau luôn cao hơn năm trước…

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện thôn Thái An. Ảnh: TQ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của cộng đồng dân cư thôn Thái An trong thời gian qua; đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Mỗi người dân phải có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tham gia hưởng ứng các mô hình tổ nhân dân tự quản, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng mong muốn nhân dân trong thôn xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc; tích cực trong học tập, lao động và sản xuất đồng thời tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động.