UBND tỉnh họp trực tuyến thường kỳ tháng 10-2018

(NTO) Ngày 5-11, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 10 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 11-2018. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam tham dự phiên họp.

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2018, với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực thực hiện của các cấp, ngành, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì ổn định, sản xuất các ngành đạt kết quả tốt. Vụ mùa 2018, diện tích gieo trồng toàn tỉnh ước đạt 23.362 ha, vượt 8% kế hoạch; sản lượng khai thác hải sản trong tháng đạt hơn 5.102 tấn, lũy kế 10 tháng năm 2018 đạt 102.487,9 tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng nhẹ, các sản phẩm công nghiệp chế biến giữ mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 10% so với cùng kỳ, các lĩnh vực đột phá về năng lượng tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch. Thu ngân sách đạt 185,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước thu 2.281,2 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, đạt 90,4% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai nhiệm vụ, công tác trọng tâm tháng 11, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, thực hiện tốt các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch năm 2018. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, gắn với chuyển đổi cây trồng phù hợp với nguồn nước; theo dõi thông tin ngư trường, hướng dẫn ngư dân khai thác có hiệu quả vụ cá Bấc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp giải ngân nguồn vốn đầu tư, thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018. Chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná, phê duyệt Quy hoạch phát triển điện mặt trời đến năm 2020. Hoàn tất các thủ tục ban hành đơn giá cho thuê đất tại Khu công nghiệp Du Long; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cấp bách, dự án BT, dự án Khu đô thị Đông Bắc, K1, K2, Khánh Hải, Khu du lịch biển Bình Sơn. Tăng cường công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, gắn với kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 đạt cao đó là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp trong chú trọng công tác thu hút đầu tư, triển khai các dự án hiệu quả. Đồng chí chỉ ra một số hạn chế như việc trọng tâm của các ngành triển khai còn chậm, chất lượng chưa cao, đòi hỏi phải nỗ lực hơn vào 2 tháng cuối năm. Các ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện những nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về thưc hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2020; trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng Chính phủ giao, như: Xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục và đào tạo…