15,34 tỷ đồng thực hiện các dự án dạy nghề trong năm 2011

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phân bổ cho tỉnh ta 15,34 tỷ đồng để thực hiện các dự án dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm năm 2011.

Theo đó dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 11,340 tỷ đồng gồm hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề 3,120 tỷ đồng, đào tạo-bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã 220 triệu đồng và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 8 tỷ đồng (Trung tâm Dạy nghề huyện Ninh Hải 2 tỷ, Thuận Bắc 4 tỷ và Thuận Nam 2 tỷ); dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận được đầu tư 4 tỷ đồng.