Cơ sở lao động 1.000 người phải thành lập phòng y tế

Liên Bộ Y tế và Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong cơ sở lao động.

Ảnh minh họa(nguồn Internet)

Theo đó, các cơ sở lao động phải thành lập bộ phận ATVSLĐ và có ít nhất 1 cán bộ ATVSLĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm...

Bên cạnh đó, cơ sở lao động sử dụng số lao động trực tiếp từ 500 - 1.000 người thì phải có ít nhất 1 nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y; trên 1.000 người cùng làm việc trên địa bàn thì phải tổ chức trạm y tế hoặc phòng hay ban y tế có ít nhất 1 y sĩ hoặc 1 bác sĩ đa khoa.

Trong trường hợp không thành lập được bộ phận y tế hoặc có tổng số lao động trực tiếp ít hơn 500 người thì phải có hợp đồng chăm sóc sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc phòng khám đa khoa khu vực, BV huyện, trung tâm y tế huyện.

(Theo Khoa học & Đời sống)