Cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Thuận đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt lập công dâng Bác

(NTO) Ngay sau khi Bộ Công an phát động đợt thi đua đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động thi đua trong toàn lực lượng từ ngày 11-6-2017 đến ngày 11-6-2018, với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Công an Ninh Thuận thi đua lập công dâng Bác; nâng cao bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CB,CS) đã sôi nổi, tích cực hưởng ứng, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động cụ thể hóa thành các nội dung thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ được giao và được lồng ghép chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo động lực thúc đẩy CB,CS khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Trong đợt thi đua đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh nghiêm túc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương; thực hiện toàn diện, kịp thời các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên, CB,CS; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng trọng tâm là đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với xây dựng văn hóa ứng xử, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế công tác, lễ tiết, tác phong và kỷ luật lao động trong đội ngũ CB,CS…, góp phần xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng, vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tin sắt son đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và ngành, nâng cao cảnh giác cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho đội ngũ đảng viên, CB,CS.

Các lực lượng Công an đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực cảnh giác, tố giác tội phạm, góp phần giúp lực lượng Công an điều tra khám phá 202/333 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, có 8/8 vụ trọng án; điều tra, khám phá 45 vụ án ma túy, 107 đối tượng; 74 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 154 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Bên cạnh đó, các lực lượng Công an còn quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, rà soát, tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, công trình cao tầng và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra 776 lượt an toàn phòng cháy, chữa cháy, qua đó phát hiện xử lý 25 trường hợp vi phạm; tổ chức gần 5.000 ca tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng; tội phạm núp bóng doanh nghiệp; triệt phá 104 tụ điểm, tổ chức, đường dây hoạt động cờ bạc; điều tra khám phá 88,07% các vụ phạm pháp hình sự; bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng có lệnh truy nã, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trước tình hình các đối tượng lợi dụng việc phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng để kích động nhân dân gây rối an ninh trật tự, các lực lượng Công an đã chủ động nắm tình hình, triển khai các phương án, bố trí lực lượng ngăn chặn, không để xảy ra tình hình phức tạp; khẩn trương điều tra, truy tố các đối tượng cầm đầu, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 36 tập thể, 68 cá nhân.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương dự báo sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động quyết liệt chống phá ngày càng công khai, manh động, liều lĩnh, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương của lực lượng Công an rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; chủ động triển khai các đề án, phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; tập trung phát hiện, đấu tranh mạnh với tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của CB,CS; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.