Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến

(NTO) Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”, tỉnh ta đã khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng người có công theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm và sự linh hoạt, đổi mới trong cách làm, đến nay toàn tỉnh đã cơ bản giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng.

Cũng như nhiều hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, hộ bà Tà Yên Thị Sơi, ở xã Phước Hà (Thuận Nam) rất vui vì được sự quan tâm của Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đã hoàn thành giải quyết chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ cho bản thân bà và người cha đã mất. Theo bà Tà Yên Thị Sơi, bản thân bà tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến từ khi 15 tuổi, cha của bà cũng có thời gian dài làm du kích và tham gia dân công hỏa tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký, kê khai lập hồ sơ xét duyệt giải quyết chế độ cũng gặp không ít khó khăn bởi cha đã mất, trong khi các giấy tờ chứng minh không có, các mốc thời gian tham gia công tác đều không nhớ rõ. Nhưng nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ xã và cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Nam, đến nay, các chế độ đều được giải quyết xong, đảm bảo quyền lợi cho bà và người thân.

Là vùng chiến khu xưa, xã Phước Hà có lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia các thời kỳ kháng chiến đông nhất của huyện Thuận Nam. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, phần lớn những đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 49 đã qua đời, nên việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ gặp rất nhiều khó khăn như: người dân không còn lưu lại giấy tờ chứng minh tham gia lực lượng dân công, phục vụ kháng chiến, không nhớ các mốc thời gian tham gia, những người đã mất không có giấy báo tử theo quy định. Với kinh nghiệm giải quyết chế độ chính sách và quyết tâm không để người có công bị thiệt thòi, Ban Chỉ đạo 24 huyện Thuận Nam và xã Phước Hà đã chủ động liên hệ những nhân chứng còn sống, liên hệ xác minh với các cơ quan, đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ.  Theo Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thực hiện Quyết định 49, Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời triển khai các nội dung cơ bản của Quyết định 49, các thông tư, chỉ thị, hướng dẫn đến cơ sở. Qua hơn 2 năm thực hiện Quyết định 49, tỉnh ta đã lập danh sách đề nghị xét duyệt 170 đối tượng, tăng 20 người so với khảo sát trước đây. Hiện nay, đã có 160 đối tượng có quyết định hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định.

Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện tính nhân văn, phù hợp đạo lý, truyền thống dân tộc, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng dân công hỏa tuyến năm xưa, những người đã đóng góp sức trẻ, tuổi xuân, cùng với quân dân cả nước giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Với nỗ lực giải quyết nhanh, hiệu quả và đúng quy định của tỉnh trong thực hiện Quyết định 49 đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với những người có công, nhận được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và xã hội.