Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(NTO) Ngày 11-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018).

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể và 35 gương điển hình trong phong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, khó khăn, gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu  với các cá nhân
tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước. Ảnh Uyên Thu

Hòa chung với phong trào thi đua của cả nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, kiên cường, anh dũng đấu tranh làm thất bại âm mưu của địch. Phong trào thi đua được triển khai dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình kháng chiến từng giai đoạn, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển, nhất là sau khi tỉnh nhà được tái lập (tháng 4-1992), phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể triển khai, thực hiện nghiêm túc; công tác thi đua không ngừng được đổi mới, góp phần mang lại hiệu quả, thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước sau 26 năm tái lập tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, năm 2012, Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước; tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua, khen thưởng. Nội dung, hình thức thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; đồng thời khơi dậy tính tự giác, tích cực tham gia của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, bảo đảm tính nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất phong trào, công tâm, khách quan; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Tăng cường phát hiện, nuôi dưỡng những điển hình, những nhân tố mới trong phong trào. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; củng cố tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sức lan tỏa thi đua rộng rãi trên các lĩnh vực đời sống, ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu và Bằng công nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 2 cá nhân, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 6 cá nhân; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2017; trao Bằng khen cho 35 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.