Tạo mọi điều kiện để Hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018 diễn ra nghiêm túc, khách quan, hiệu quả

(NTO) Theo kế hoạch, trong 3 ngày 18, 19 và 20-6 sẽ diễn ra Hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018. Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi để cung cấp thông tin, giúp bạn đọc hiểu thêm ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thi.

► Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, mục đích, nội dung, hình thức của Hội thi năm nay?


Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Đồng chí Nguyễn Minh Trứ: Đây là lần thứ hai tỉnh ta tổ chức Hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi, sau Hội thi đầu tiên vào năm 2014. Mục đích của Hội thi là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc. Nâng cao trình độ, năng lực kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên; tạo điều kiện để cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý, giảng viên, báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua Hội thi sẽ cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và báo cáo viên của các đảng ủy trực thuộc tích cực tham gia vào phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Đồng thời, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng, học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận duy sáng tạo vào thực tiễn công tác. Đây cũng là dịp giúp Ban tuyên giáo, tuyên huấn và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, từ đó hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, cơ sở.

Tham gia Hội thi lần này có 18 thí sinh đến từ đảng bộ 7 huyện, thành phố và các đảng bộ: Khối Doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Mỗi thí sinh tham dự 3 phần thi: Soạn giáo án thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung bài thi được lựa chọn trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Sau Hội thi sẽ tuyển chọn 2 giảng viên xuất sắc tham gia Hội thi cấp khu vực theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương.

► Phóng viên: Vậy công tác chuẩn bị cho Hội thi đến nay như thế nào? Với vai trò là Trưởng Ban Tổ chức, đồng chí có gửi gắm gì đến các thí sinh để giúp các phần thi nói riêng và Hội thi nói chung đạt kết quả, chất lượng cao?

- Đồng chí Nguyễn Minh Trứ: Đến thời điểm này, toàn bộ các công việc: xây dựng các văn bản về quy chế: cách thức chấm điểm, thang bảng điểm… đã hoàn thành và gửi cho các thí sinh. Các thí sinh cũng đã hoàn thiện, gửi giáo án bải dự thi về Ban Tổ chức. Theo kế hoạch, đến ngày 13-6, các thành viên Hội đồng Giám khảo sẽ hoàn thành chấm điểm giáo án và biên soạn câu hỏi phụ cho các thí sinh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền về Hội thi và kết quả Hội thi; đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Tôi mong muốn các thí sinh tham gia Hội thi cố gắng, nỗ lực, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Hội thi; ôn tập nội dung thi, trau dồi kiến thức, nghiên cứu kỹ lưỡng về phương pháp, rèn luyện tác phong, phong cách giảng dạy, diễn đạt, liên hệ tốt giữa bài giảng của mình với thực tiễn, có sự chuẩn bị chu đáo để trả lời tốt các câu hỏi mà Hội đồng Giám khảo đặt ra. Bên cạnh đó, các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký, các cơ quan, đơn vị liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ được phân công, giúp Hội thi diễn ra một cách nghiêm túc, khách quan, hiệu quả, thiết thực, chất lượng, thực sự là ngày hội, đánh giá đúng năng lực sư phạm và kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, báo cáo viên.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!