Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát tại huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 8-6, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại huyện Ninh Sơn.

Năm 2016-2017, huyện Ninh Sơn đã mở 28 lớp đào tạo nghề có 852 lao động tham gia học tập; trong đó, nghề nông nghiệp 23 lớp/713 học viên và nghề phi nông nghiệp 5 lớp/139 học viên. Giải quyết việc làm cho 4.049 lao động, gồm: Trong tỉnh 1.356 lao động, ngoài tỉnh 2.656 lao động và 37 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả và chú trọng đến chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao mức thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.