Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II năm 2018

(NTO) Ngày 8-6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cấp huyện quý II năm 2018 nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả; kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng thực hiện, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả; đã tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định. Hệ thống tổ chức của Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn, củng cố; nội dung và phương thức hoạt động có sự đổi mới, trọng tâm hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả. Mặt trận các cấp đã phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và nguồn vận động từ các cá nhân, tổ chức, Mặt trận các cấp đã trao 72.085 suất quà, trị giá 19,318 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 151 nhà bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 4,36 tỷ đồng; thẩm định và bàn giao 100 con bò cái giống do Ngân hàng Ngoại thương tài trợ thuộc Chương trình “Bò cái giống giúp người nghèo” cho các hộ nghèo xã Phước Thắng (Bác Ái). Mặt trận các huyện, thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo…

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Mặt trận các cấp trong tỉnh; đồng thời triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tăng cường hơn nữa công tác tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình phối hợp với các ngành. Tổ chức có hiệu quả tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018; sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phát huy dân chủ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, những kiến nghị đề xuất chính đáng của nhân dân và cử tri để phản ánh cho Đảng và chính quyền xem xét giải quyết. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự để phục vụ cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.