Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”

(NTO) Ngày 7-6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2353/KH-UBND triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh (từ ngày 1 đến 30-6-2018) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề...

Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép trên mạng xã hội; kiểm soát bưu phẩm chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời phát hiện việc vận chuyển các chất ma túy bất hợp pháp qua đường bưu điện.

Công an tỉnh mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy.

Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện; tăng cường cung cấp các dịch vụ cai nghiện tự nguyện; rà soát, phân loại, tiếp nhận người nghiện vào cơ sở cai nghiện, bảo đảm an toàn trong các cơ sở cai nghiện...

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy hiệu quả, thiết thực.