Sở Y tế thông báo về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13

Ngày 25/5/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo ố 2346/TB-SYT về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu ...
Đầu ... 5 6 7 ... Cuối 
Các tin đã đưa ngày: