Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước với mục tiêu hình thành kho bạc số vào năm 2030

Ngày 13-4-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 455/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc ...
Các tin đã đưa ngày: