Hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ phong trào, nhiều hội viên (HV) vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hội CCB tỉnh hiện có 6.783 HV với 74 tổ chức cơ sở hội. Với mục tiêu xuyên suốt là giúp HV làm kinh tế, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh nhận ủy thác tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho HV vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ hàng tỷ đồng. Riêng vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm hiện đang được thực hiện khá tốt, với dư nợ 741 triệu đồng, giải quyết cho 23 hộ gia đình HV có việc làm ổn định, giúp cho nhiều HV phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, không có nợ xấu.

Cơ sở chế biến mộc dân dụng của cựu chiến binh Nguyễn Châu Toàn, phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, Hội CCB tỉnh đã tiến hành xây dựng “Mô hình sinh kế phát triển kinh tế giảm nghèo” triển khai cho HV thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình. Theo đó, đã thực hiện giải ngân 1.283 triệu đồng cho 37 hộ HV đúng thời gian quy định, đạt 100% theo quyết định cấp vốn của UBND tỉnh. Qua đó, kịp thời tạo điều kiện cho HV có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm ổn định. Hội CCB tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận giúp đỡ 13 hộ HV thoát nghèo; vận đóng góp được 167 triệu đồng mua 16 con bò giống hỗ trợ HV chăn nuôi, nhờ đó đã có 8 hộ thoát nghèo.

Nhằm tạo điều kiện cho HV phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập, các cấp hội CCB chú trọng xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Nhiều HV nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, như: CCB Pi Năng Thiêng xã Phước Bình (Bác Ái) với mô hình trồng bưởi da xanh, trồng chuối; CCB Ngô Công Sự với mô hình sản xuất tôm giống; CCB Võ Văn Vũ ở xã Phước Diêm (Thuận Nam) với mô hình trang trại nuôi trồng khép kín...

Đến nay, có 41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 3 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác, 37 trang trại và 278 gia trại do CCB làm chủ, đang kinh doanh, sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động, trong đó có CCB, con em CCB và gia đình chính sách. Qua rà soát, năm 2023 toàn tỉnh có 132 hộ CCB nghèo và 157 hộ CCB cận nghèo, giảm 45 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo so với năm 2022. Thông qua công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ CCB nghèo, trong năm 2023 Hội CCB tỉnh đã giúp 18 HV xây nhà.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Năm 2024, Hội CCB tỉnh đề ra mục tiêu giúp đỡ 1 xã nghèo; mỗi Hội CCB huyện, thành phố giúp đỡ 1 thôn nghèo; mỗi tổ chức cơ sở hội xã, phường giúp đỡ ít nhất 5 HV nghèo. Tích cực vận động các nhà tài trợ để xây dựng nhà cho HV, giúp đỡ thêm nhiều hộ HV khó khăn vay vốn sản xuất, kinh doanh.