Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đưa điện về khu dân cư nông thôn

Nhằm tri ân khách hàng sử dụng điện, trong năm 2017, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và vốn ứng của địa phương, Công ty Điện lực Ninh Thuận đã tập trung đầu tư lưới điện đến khu dân cư mới tại các khu vực nông thôn, các vùng lõm và các khu vực kéo chuyền mất an toàn điện trên địa bàn tỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của tỉnh nhà. Cụ thể: Đầu tư xây dựng 5 công trình cấp điện cho các khu dân cư, với tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng; đầu tư 15 công trình cấp điện cho khu vực nông thôn, vùng lõm và giải quyết kiến nghị cử tri, với tổng mức đầu tư trên 55,1 tỷ đồng; đầu tư 5 công trình để xóa câu phụ, kéo chuyền mất an toàn, với tổng mức đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng.

 
Lễ đóng điện nghiệm thu công trình "Phát triển lưới điện phân phối
khu vực Cầu Mê, chợ Ninh Quý, sân lúa Kiểm 3, Cầu Mang, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước".