Cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

(NTO) UBND tỉnh vừa có quyết định cấp trang thiết bị vật tư phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 cho 11 đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cấp 32 nhà bạt loại 16,5 m2, cùng 775 áo phao, 2.560 phao tròn, 7 phao bè cứu sinh, 1 bộ xuồng ST-750 và 1 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ cho các đơn vị, địa phương gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Núi Chúa; các huyện: Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Nam và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Được biết, số trang thiết bị này do Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cấp phát từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.