Trách nhiệm trước Đại hội

Trong không khí phấn khởi của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, phóng viên Báo Ninh Thuận đã ghi lại những tình cảm và quyết tâm của các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu Lê Văn Nhiễm - Đại biểu cao tuổi (75 tuổi đời, 50 tuổi Đảng) thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng: Chú trọng đổi mới toàn diện đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh nhà có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ nét, các khu đô thị mới khởi sắc hơn. Các cháu được chăm sóc và học hành ngày một tiến bộ. Du khách và các nhà đầu tư trong, ngoài nước ngày càng biết và đến nhiều với tỉnh ta. Những thành tựu đó tuy chưa hoàn hảo, nhưng cũng rất đáng tự hào, vì thế tôi mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này cần có những quyết sách đúng, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều hơn. Trong công tác phát triển nguồn nhân lực, cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị để cho thế hệ trẻ có thêm nhiều cơ hội đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương, bởi lớp cán bộ trẻ hôm nay có tri thức, lại năng động, dám nghĩ, dám làm, xứng đáng với lòng tin của lớp người đi trước. Chúng tôi rất kỳ vọng và tin rằng, Đại hội lần này sẽ nhìn thẳng vào sự thật để đề ra những chủ trương, quyết sách mới, kịp thời cho sự phát triển, đưa tỉnh nhà ngày càng đi lên.

Đại biểu Cà Mau Hiền - Dân tộc Ra glai, Bí thư Đảng ủy xã Ma Nới (Ninh Sơn): Sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Những năm qua, bà con dân tộc Ra glai ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn luôn nhận được sự quan tâm toàn diện của Đảng và chính quyền các cấp trong việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Từ các chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp cho nhiều gia đình có cuộc sống ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 391 hộ. Nguyện vọng của người dân xã vùng cao Ma Nới nói riêng và đồng bào dân tộc Ra glai nói chung gửi đến Đại hội, đó là các đại biểu thảo luận, bàn bạc, đề ra những chủ trương mới để xây dựng quê hương ngày càng phát triển; quan tâm xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông từ xã đến trung tâm huyện, giúp bà con thuận lợi trong việc đi lại, trao đổi nông sản học tập kinh nghiệm sản xuất với các vùng, miền. Riêng đối với trách nhiệm là lãnh đạo địa phương, chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai quán triệt Nghị quyết của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và xây dựng thành chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương để lãnh đạo nhân dân phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, đoàn kết của dân tộc, tập trung chăm lo phát triển sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống.

Đại biểu Hoàng Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy- Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát huy hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

 Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của lực lượng về công tác chính sách, được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đánh giá cao. Nhất là việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, giúp nhân dân các vùng biển từng bước nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh… Kết quả đó càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự phấn đấu bền bỉ, tinh thần dũng cảm, vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng. Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ BĐBP tỉnh rất mong Đại hội lần này tiếp tục đổi mới, đoàn kết, thống nhất cao, tập trung trí tuệ, bàn bạc kỹ để đề ra các giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh hơn. BCH Đảng bộ tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng để đủ sức tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân, cùng thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới trên quê hương Ninh Thuận

Đại biểu Phan Quốc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân

Đây là lần thứ 4 được tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhưng tôi vẫn thấy xúc động như mới tham gia lần đầu tiên. Tôi thật sự phấn khởi vì Đại hội lần này phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, sự thống nhất cao trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà từ nay đến năm 2015. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Sở Khoa học và Công nghệ đã phát huy tính tiền phong gương mẫu trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học vào trong cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Khoa học - kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong phát triển nền kinh tế vì vậy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, những người làm công tác khoa học của chúng tôi xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Chú trọng công tác chuyển giao kiến thức khoa học cho nhân dân, nhất là những vùng khó khăn để thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có chất lượng, tăng thu nhập, thực hiện nhiệm vụ CNH, HĐH, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững toàn diện về mọi mặt.

Đại biểu Đoàn Thị Lạc - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện Thuận Nam: Phát huy vai trò phụ nữ trong xã hội

Lần đầu tiên được tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nên tôi rất bồi hồi, xúc động. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này diễn ra vào thời điểm tỉnh nhà đang trong tiến trình đổi mới vì vậy Đại hội đã bàn thảo, xây dựng nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Tôi rất vui mừng vì đại hội đã đánh giá cao vai trò của lực lượng phụ nữ trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, nhất là thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau đại hội này tôi cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động sâu rộng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII trong các tầng lớp phụ nữ. Trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội là: tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, ngân hàng; phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện còn 4% vào năm 2015. Tạo điều kiện cho chị em phát huy năng lực, vai trò tự chủ của mình trong gia đình và đóng góp xây dựng xã hội.

Đại biểu Đỗ Thị Cảm - Đại biểu trẻ tuổi thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Tuổi trẻ luôn vững tin vào Đại hội

Mỗi kỳ Đại hội là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên trẻ chúng tôi. Và điều đáng mừng là qua các kỳ Đại hội, Đảng bộ đều quan tâm và đề cao vai trò của thế hệ trẻ. Nhiều chương trình, kế hoạch và các hoạt động lớn của Đoàn Thanh niên định ra đều được ủng hộ. Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo công tác thanh niên; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên hoạt động. Từ đó, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh - thiếu nhi của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số nhu cầu của thanh - thiếu nhi như: nhu cầu vui chơi giải trí, nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm,… nhiều đoàn viên, thanh niên hiện chưa có nghề nghiệp, thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn, lãng phí sức lao động, đang là vấn đề bức xúc của thanh niên và của xã hội. Tuổi trẻ tỉnh nhà đang rất mong đợi và đặt trọn niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh XII. Mong rằng, sau Đại hội này, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ có những nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực hơn đối với công tác thanh niên, nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc đang đặt ra. Với quyết tâm chính trị cao, những đảng viên trẻ chúng tôi mong muốn Đảng cần tạo cho chúng tôi nhiều cơ hội để thử sức, thử tài và cống hiến.

Đại biểu Trượng Ngọc Anh - Dân tộc Chăm, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôi rất tự hào là đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tôi thật sự phấn khởi vì trong Đại hội lần này đưa ra nhiều quyết sách mới về phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong 5 năm tới, trong đó có các chính sách ưu tiên phát triển ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhiều dự án về nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giao thông, thủy lợi… cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai thực hiện có hiệu quả vì vậy đời sống của bà con không ngừng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Với trách nhiệm của mình, ngay sau Đại hội, Ban Dân tộc tỉnh sẽ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối hợp các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vận động bà con thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đoàn kết, chủ động khai thác các lợi thế về tài nguyên đất đai, sức lao động để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, tích cực xây dựng nông thôn mới. Tôi mong muốn trong thời gian tới, tỉnh ta quan tâm hơn nữa về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kéo gần khoảng cách giữa các vùng trong tỉnh.