Triển khai các biện pháp quản lý góp phần ổn định giá vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11 năm 2010 ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 07/12/2010 tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2010 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011, trong đó Chính phủ đã thống nhất và giao Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp ổn định kinh doanh vàng và ngoại tệ, tránh các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng và ngoại tệ làm rối loại thị trường, nhất là trước và trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão năm 2011;

Đối với tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 125/UBND-TH ngày 11/01/2011, giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Chi cục quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường việc kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật về vàng, ngoại tệ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 19/NHNN-QLNH ngày 04/01/2011; đồng thời chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung, biện pháp phù hợp để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ.

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)