Tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ công đoàn

(NTO) Ngày 2-8, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Lữ đoàn Hải quân 101 tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền biển, đảo năm 2016 cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được tiếp thu 4 chuyên đề: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tình hình tranh chấp trên biển Đông và một số nét chính về âm mưu, thủ đoạn độc chiếm biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây; Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo; Hải quân Nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

 
Hội nghị quán triệt, tuyên truyền biển, đảo năm 2016.