Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức tiếp nhận cán bộ, công chức cấp xã vào làm viên chức năm 2024

- Nhu cầu tuyển dụng: 01 viên chức

- Yêu cầu: Là cán bộ, công chức cấp xã đang công tác tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Trồng trọt, Nông học, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Luật,….

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 08/5/2024 đến ngày 07/6/2024

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Thuận

- Địa chỉ: 90A Hải Thượng Lãn Ông, p.Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

- Điện thoại: 0259.3828387