Thông báo: Thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

Ngày 15/4/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có Công văn số 1170/QLD-CL về việc thu hồi trên toàn quốc thuốc Dung dịch uống Calcium-Nic extra (Mỗi ống 5ml chứa: Calci glucoheptonat 550mg; Acid Ascorbic (Vitamin C) 50mg; Nicotinamid (Vitamin PP) 25mg).

Thuốc vi phạm phải thu hồi kể trên có số GĐKLH: VD-31417-18. Số lô: 00322; NSX: 26/11/2022; HD: 26/11/2025. Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma).

Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều thể tích, định lượng acid ascorbic. Mẫu thuốc Dung dịch uống Calcium- Nic extra vi phạm chất lượng mức độ 2.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, ngày 19/4/2024, Sở Y tế có Thông báo số 1575/TB-SYT yêu cầu các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm việc thu hồi thuốc vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 26/4/2024; đồng thời lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo quy định.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Giao Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này. Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi. Tổng hợp số liệu, báo cáo Cục Quản lý Dược theo quy định.

Thông báo của Sở Y tế cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 26/4/2024.