Sở Y tế thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 15/4/2024, Sở Y tế ban hành Thông số 1465/TB-SYT về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-QLD ngày 09/4/2024 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm Innisfree Bija Trouble Facial Foam.

Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 135394/20/CBMP-QLD

Ngày cấp số tiếp nhận: 10/10/2020

Nhà sản xuất: Cosvision Co., Ltd (Địa chỉ: 80, daehwa-ro, deadeok-gu, daejeon, Korea)

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Amorepacific Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 4A Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường

Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do chứa acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 23/4/2024. Lưu hồ sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định.

- Thanh tra Y tế tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra,

giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến

các quầy thuốc, hộ kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 23/4/2024.