Thông báo lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Vũ Ngọc Đương

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Vũ Ngọc Đương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc, đã có thành tích công tác từ năm 2018 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đối với cá nhân có tên nêu trên đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 1/4/2024) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.