Thông báo nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3

Ngày 25/3/2024, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã phát hành Thông báo số 601/TB-SCT về việc nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phước Minh 3, huyện Thuận Nam.

(Ảnh minh họa)

2. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định; bảo đảm các điều kiện bảo vệ môi trường cho loại hình công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, … theo tính chất ngành nghề hoạt động của cụm công nghiệp.

- Xây dựng, phát triển cụm công nghiệp đa ngành; thu hút dự án đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn, đảm bảo cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đồng thời, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quy mô dự án:

- Diện tích đất của cụm công nghiệp: 45 ha.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.

4. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến: 472,2 tỷ đồng.

5. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

6. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký nộp tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Chậm nhất vào ngày 15/4/2024 (trong giờ hành chính).

7. Thông tin liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (Phòng Quản lý công nghiệp). Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại 0259.3830705.

Đính kèm:

- Thông báo số 601/TB-SCTngày 25/3/2024 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 187/QĐ-UBNDngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận.