Tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong hai ngày 9 và 10/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho gần 20 nhà báo, phóng viên thuộc 10 cơ quan báo chí các tỉnh phía Nam.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trao đổi, giới thiệu những nội dung về kỹ năng, kinh nghiệm mở chuyên mục, viết bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội...

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm giúp những người làm báo nâng cao chất lượng bài viết chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.