Cán bộ, đảng viên Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu học tập và làm theo Bác

(NTO) Là cơ quan tham mưu về công tác Đảng, công tác chính trị cho Bộ CHQS tỉnh, tập thể Phòng Chính trị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Phòng đã nỗ lực tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh triển khai trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân viên Phòng Chính trị gương mẫu trong học tập và làm theo Bác.

Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bên cạnh công tác tham mưu cho Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn quân, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị đã tập trung hướng dẫn các cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện nền nếp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ gắn việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị nên
Phòng Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức cũng như hành động, hằng năm, Phòng Chính trị lựa chọn những việc làm theo cụ thể, đúng hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời chỉ đạo 6/6 ban trực thuộc và 100% đảng viên gương mẫu đăng ký ít nhất một việc làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và bổ sung những nội dung mới.

100% cán bộ, sĩ quan Phòng Chính trị là đảng viên nên việc quán triệt, học tập các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc. Mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác như rèn luyện phẩm chất đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của người quân nhân; thực hiện “đảng viên, cán bộ đi trước, quần chúng, chiến sĩ theo sau”, “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết; lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người. Tập thể 6 ban trực thuộc thực hiện đăng ký nội dung làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Đơn cử như Ban Tuyên huấn học và làm theo Bác ở phong cách viết ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu; nói và viết đúng theo quan điểm của Đảng. Ban Dân vận đăng ký làm theo Bác ở đức tính “nói ít làm nhiều”, “nói đi đôi với làm”…

Đặc biệt, Đảng ủy Phòng Chính trị luôn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở đơn vị mình; đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành một nội dung trong Nghị quyết thường kỳ; kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị và kế hoạch hoạt động của các tổ chức quần chúng. Đối với những trường hợp đảng viên, quần chúng có biểu hiện thiếu tích cực như đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật…, lãnh đạo phòng, ban gặp gỡ, động viên, giáo dục kịp thời. Từ cách làm này, nền nếp, chế độ công tác có chuyển biến tích cực, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các bộ phận nâng lên. Trước mỗi nhiệm vụ mới, 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt rõ nội dung, mục đích, yêu cầu, từ đó xác định rõ ý chí, quyết tâm khi thực hiện. Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả nhận thức chính trị hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 98,64% khá, giỏi.

Đại tá Nguyễn Văn Phúc khẳng định: Từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên Phòng Chính trị ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân, chung tay xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngay như qua thực hiện việc “nêu gương”, mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng cho bản thân tác phong làm việc nghiêm túc, sinh hoạt đúng mực, lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên gần gũi, sâu sát các bộ phận chuyên môn; từng cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhờ đẩy mạnh việc làm theo Bác, tập thể Phòng Chính trị đã góp sức cùng lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Ba năm liền (2011-2013) đơn vị được Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và Đảng bộ Quân sự tỉnh tặng danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Và mới đây, đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2011-2013). Đây chính là niềm động viên to lớn để cán bộ, đảng viên, nhân viên Phòng Chính trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.