Phát động cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”

(NTO) Ngày 19-11, UBND tỉnh có Công văn số 5441/UBND-VX về việc phát động cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với các dân tộc thiểu số; các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu”.

Đây là cuộc thi do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, dành cho người Việt Nam đang sống, học tập, công tác ở trong nước và ngoài nước, các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân từ Trung ương đến cơ sở và người nước ngoài. Nội dung bài dự thi là sưu tầm tìm hiểu các tư liệu: hình ảnh, ký họa, ký sự, những bài viết, biên tập tổng hợp những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt, làm việc của Bác Hồ trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; khai thác, biên tập các tài liệu như: thư gửi, công văn, chỉ thị, điện, thư gửi đồng bào, chiến sĩ, thư khen... của Bác Hồ đối với đồng bào dân tộc thiểu số….

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại biểu phụ nữ các dân tộc ít người dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 2.
Nguồn: ditichhochiminhphuchutich

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/9/2012, đến hết ngày 3/2/2013. Giải thưởng sẽ được trao tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 19/5/2013. Trong đó có 1 giải đặc biệt; các giải tập thể gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích; giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 15 giải khuyến khích. Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền về tình yêu thương của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, tình cảm tôn kính của các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ. Từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vươn lên của nhân dân các dân tộc thiểu số, tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.